Ustawienia systemowe

„Uznać to co jest.

Znaleźć to co działa.

Dotknąć w duszy miłości.”

– Bert Hellinger

CO TO SĄ USTAWIENIA SYSTEMOWE?

Bert Hellinger (1925-2019), niemiecki filozof i psychoterapeuta, odkrył sposób, by zobaczyć ukryte rodzaje dynamik działających w danym systemie. Używał do tego metody, którą nazwał „konstelacjami”, czyli „ustawieniami systemowymi”.

Metoda ustawień systemowych została stworzona jako połączenie dorobku psychoterapeutycznego przedstawicieli kilku kierunków psychoterapii, które poznawał oraz własnych, wieloletnich obserwacji i doświadczeń.
Według Hellingera ta metoda wykracza poza dotychczasowe rozumienie psychoterapii i jej działanie jest związane z oddziaływaniem o charakterze duchowym.

Ustawienia mogą służyć do pracy nad problemami osobistymi, organizacyjnymi. Np. poprawieniu relacji z innymi, stworzeniu satysfakcjonującego związku partnerskiego, poradzeniu sobie z lękiem, czy innymi problemami, chorobą somatyczną, znalezieniu drogi do osiągnięcia celów (np. pracy, rozwoju kariery, satysfakcji finansowej) itp., a także służyć jako metoda doradcza.

Podstawowym założeniem terapii ustawień rodzinnych jest to, że za różne problemy emocjonalne ludzi odpowiadać mogą zaburzone, nieprawidłowe czy zerwane relacje rodzinne.

Praktyka ta pozwala zobaczyć własną rodzinę lub społeczność w nowej perspektywie, uzyskać dostęp do rozwiązań, które nie były wiadome wcześniej.

Zatem ustawienia traktowane są jako proces głębokiej transformacji na wielu płaszczyznach życia; relacyjnej, emocjonalnej, duchowej, somatycznej, związanej z rozwojem osobistym oraz zawodowym.
 

Ustawienie w wyjątkowy sposób potrafi sprawdzić, że zostaną wyjaśnione pewne podstawowe prawdy na temat danego systemu. Ustawienia pomijają osądy czy opinie, które łatwo mogą zmienić rzeczywistość, a także mają tendencję do filtrowania i wykrzywiania prawdy. Z tego powodu podejście ustawieniowe jest bezpośrednio powiązane z rzeczywistością, którą możemy postrzegać.

System działa prawidłowo, jeśli brane są pod uwagę następujące podstawowe zasady:
– każdy ma prawo do miejsca w systemie;
– w ramach systemu istnieje pewien właściwy porządek, pewna hierarchia pozycji;
– w każdej wymianie musi być zachowana równowaga pomiędzy dawaniem a braniem.

„Według Berta Hellingera celem ustawień jest pojednanie klienta ze swoją rodziną, zarówno z jej żyjącymi, jak i zmarłymi członkami. Potrzeba pojednania wynika z faktu, że w przeszłości członkowie rodziny mogli dopuścić się zła. To było przyczyną ich wykluczenia z rodziny, a w konsekwencji stało się źródłem ich cierpienia i zaburzyło relacje rodzinne. Wykluczonych trzeba na powrót pojednać z rodziną, by przywrócić naturalny porządek. To właśnie pojęcie „naturalnego porządku” jest kluczowe dla metody Hellingera, będącej mieszaniną pseudopsychologii oraz twierdzeń opartych na myśleniu magicznym. Hellinger odwołuje się w niej m.in. do teorii pola morficznego Ruperta Sheldrake’a (brytyjski biolog i pisarz, badacz telepatii – przyp. red.), zgodnie z którą jesteśmy energetycznie połączeni z całą planetą, tak z istotami żywymi, jak i martwymi. Taki jest naturalny porządek. Jeśli zostanie zaburzony, należy go podczas ustawień przywrócić.” [dr Bartosz Zalewski – psycholog, psychoterapeuta, wykładowca Uniwersytetu SWPS].

Nagranie wypowiedzi dr. Ruperta Sheldrake’a, autora koncepcji pól morficznych obok na tej stronie lub pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=YEkPolZDp7Y&feature=emb_logo. Sheldrake wyjaśnia działanie tych pól i wskazuje, że jednym z dowodów ich istnienia jest fenomen ustawień rodzinnych Berta Hellingera.

Gunthard Weber i jego liczni koledzy rozwinęli pionierskie prace Hellingera i wprowadzili ustawienia również w świat pracy i korporacji.

REPREZENTANT

W pracy ustawieniowej można uczestniczyć jako tzw. obserwator/ (wchodzi się wtedy jako reprezentant osoby lub sytuacji lub tylko obserwuje), ale można też pracować z Pani konkretnym tematem jaki potrzebuje coś Pani zmienić w swoim życiu. Ustawienia grupowe to praca wszystkich uczestników dla wszystkich. Moc ustawień jest taka, że czasem będąc tylko reprezentantem dotykamy swojego tematu i mamy wiele korzyści. Jeśli ktoś chce pierwszy raz zobaczyć, poczuć czym są ustawienia i czy to coś dla niego to dobrze jest zacząć od reprezentanta. Ale to nie reguła. A czasem zdarza się tak, że ktoś przychodzi tylko poobserwować, a w czasie warsztatów zdecyduje, że też chce ustawić swój temat i wtedy dopłaca i pracujemy z jego tematem jeśli jest czas na warsztatach. Czasem przed warsztatami mamy opór, a w czasie warsztatów czujemy, ze jesteśmy gotowi na ustawienia. Pracuje w tzw. polu serca stąd wszystko co dobre dla nas jest możliwe.  Więcej o ustawieniach można posłuchać w niżej zamieszczonych nagraniach.

​Dla kogo ustawienia:

„W każdym chaosie istnieje kosmos,

w każdym nieporządku – ukryty porządek” – Carl Jung

Zapraszam na sesje indywidualne (również on-line)
oraz warsztaty grupowe ustawień systemowych

Dodatkowe informacje/ artykuły etc:

Źródło:

Ustawienia systemowe Berta Hellingera – przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku; Damian Janus; Virgo 2018

….

puzzle-2500333_1280.jpg

Do obejrzenia – ustawienia systemowe