Life&Bussines Coaching EMCC

Prawdziwa podróż ku odkryciu składa się nie z poszukiwania
nowych pejzaży, lecz obserwacji nowymi oczami

Marcel Proust (francuski pisarz)

Jest wiele definicji coachingu. Najlepszym uzupełnieniem definicji jest doświadczenie coachingu.

„Coaching to połączenie doradztwa, z indywidualnym szkoleniem, z tym że coach nie naucza, lecz zadaje pytania skłaniające klienta do znalezienia nowych odpowiedzi i rozwiązań, coach też nie doradza, lecz wspiera i wzmacnia umiejętności klienta poprzez ćwiczenia, tak by to klient sam osiągnął swój wymarzony cel, który bez pomocy coacha wydawał się nieosiągalny.”

Definicja: Stowarzyszenie Coachów Polskich

„Coaching treningiem rozwoju osobistego. Jest troszeczkę podobny, a nawet zbliżony do treningu sportowego. Coach spotyka się z klientami, którzy chcą w jakieś dziedzinie życia uzyskać lepsze większe kompetencje. Większą sprawność. Lub po prostu odnieść sukces.

W coachingu partnerskim coach jest przewodnikiem, jak himalajski szerpa, ktoś kto zna trasę, czasami dźwiga jakieś ciężary, zna warunki pogodowe, czyli odnosząc się do coachingu zna warunki graniczne, zna proces, procedury, techniki ćwiczenia, ale TO KLIENT WIE DOKĄD IDZIE i po co tam idzie. Coaching z definicji jest często oddziaływaniem bardzo zwymiarowanym, jest określony w czasie, jest raczej krótsze niż inne oddziaływania pomocowe.”

Definicja: Maciej Bennewicz (Wywiad rzeka)

Czym jest coaching? „Różnych bardzo mądrych definicji jest wiele. Na nasz użytek powiem, że jest to forma pomocy psychologicznej, której głównym zadaniem jest wspieranie klienta – rozmaitymi metodami oraz technikami – w realizacji jego celów. W coachingu koncentrujemy się na rozwoju a nie na korektach, na zmianie a nie na uzdrawianiu, na organizowaniu się tu i teraz a nie na analizowaniu przeszłości, czy fantazjowaniu o przyszłości. Zapraszamy naszych klientów do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie w tym wymiarze, nad którym chcą pracować na coachingu. Towarzyszymy w wypracowaniu takich rozwiązań, które klient uzna za użyteczna dla siebie i za ekologiczne z perspektywy systemów, w których funkcjonuje. Coaching jest procesem rozłożonym w czasie, w którym bardzo istotna jest też relacja coach-klient: jej jakość i przebieg. Stąd coachów obowiązuje kodeks etyczny.”

Definicja: Beata Kaczyńska – cały wywiad dla Job-chois – Magazynu dla osób na rozdrożu ścieżki zawodowej, na

 http://www.job-choice.net/czym-jest-coaching-kiedy-warto-skorzystac-z-coachingu-wywiad/

Coaching jest procesem, który pozwala na rozwój osoby uczestniczącej w procesie coachingowym. Tylko tyle i aż tyle.

Coaching jest narzędziem nastawionym na przyszłość, tworzenie oraz osiąganie celów.

Czym NIE jest COACHING

 • Nie jest szkoleniem kompetencyjnym
 • Coaching to również nie jest doradztwo
 • Coaching to nie jest też konsulting
 • Coach nie jest też mentorem
 • Coaching nie jest terapią

CELE coachingu:

 • Poszerzenie przez klienta świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim działa.
 • Pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów.
 • Podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
 • Usunięcie zarówno przeszkód wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) jak i zewnętrznych (np. presji otoczenia) w procesie realizacji celów.
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie.
 • Udoskonalanie dotychczasowego działania, aby przynosiło ono oczekiwane efekty.

 

Źródło:

Izba Coachingu – https://www.izbacoachingu.com/

Stowarzyszenie Coachów Polskich – https://www.facebook.com/StowarzyszenieSCP/

Coaching i mentoring w praktyce – Maciej Bennewicz

http://www.job-choice.net/czym-jest-coaching-kiedy-warto-skorzystac-z-coachingu-wywiad/

dog-2871914_1920.jpg