TRE® dla dzieci i młodzieży

Uwalniamy coś nie po to, aby zapomnieć lub wybaczyć, lecz po to, by uwolnić energię przeszłości, odzyskać życie w teraźniejszości – koniecznie by móc wkroczyć w nową przyszłość” – Halloway 2002

Dlaczego TRE dla dzieci i młodzieży:
U dzieci i młodzieży uczestnicząych w ćwiczeniach TRE zmniejsza się występowanie trudnych zachowań, następuje wzrost motywacji do nauki, złagodzenie lęków, wzrost samoakceptacji i wiary w siebie, wzrost umiejętności radzenia sobie z frustracją oraz z trudnymi emocjami, wzrost odporności, , uspokojenie, zredukowanie poziomu nadaktywności psychoruchowej, wzrost koncentracji uwagi (dzieci z ADD).

Dr Malanie Salmon w latach 2012 – 2013 przeprowadziła wraz ze swoim zespołem oraz z Wendy Scurr dyrektorem szkoły, pierwszy projekt badawczy w RPA zastosowania ćwiczeń TRE u dzieci.
 

Wyniki badań po zastosowaniu metody TRE® był pozytywnie zaskakujący, i tak:

 • Problemy szkolne zmniejszyły się o 85%
 • Depresja o 100%
 • Strach i lęk o 100%
 • Bóle głowy o 100%
 • Agresja i gniew o 97%
 • Moczenie nocne o 100%
 • Problemy ze snem o 100%
 • Krzyk i napady złości o 95%
 • Zaburzenia z deficytem uwagi ADD 100%
 • Stosunki międzyludzkie poprawiły się 81%
 • Zachowania behawioralne uległy poprawie o 100%

Źródło:

Zaufaj Ciału – David Berceli, wydawnictwo Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2011

Shake it off – David Berceli wydawnictwo Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2018

http://tre-trauma.pl/o-tre/

http://tre-polska.pl/tre/

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/36915139/trening-tre-uwolnij-organizm-od-stresu-i-napiecia

https://traumaprevention.com/

Projekty realizowane dla dzieci w Polsce

​​W swojej działalności non profit brałam udział w realizacji projektów pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia TRE® na rzecz dzieci:

 • Projekt  – TRE® w szkole – „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”.

Projekt trwał od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku.

TRE® skierowany do kadry nauczycielskiej i pedagogicznej w pilotażowej szkole – Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Projekt „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” był przeprowadzany w 2 etapach:

TRE® dla nauczycieli (kadry szkoły);

TRE® dla uczniów – 2 kroki:

TRE® dla rodziców;

TRE® dla uczniów.

Celem I etapu Projektu było rozpowszechnianie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji powstających w ciele napięć w tej specyficznej grupie zawodowej, ze względu na wysoki poziom stresu w czasie wykonywania pracy nauczyciela, jak również zagrożenie wypaleniem zawodowym.  

W II etapie z TRE® zostali zapoznani rodzice, aby mogli zrozumieć czym jest TRE®, poznać zalety jakie może przynieść im i ich podopiecznym, i na co zwracać uwagę w pracę z dziećmi. 

Ostatnim elementem Projektu były oczywiście same dzieci, które w poczuciu bezpieczeństwa mogły pracować na dalszym etapie również pod okiem swojego rodzica, czy opiekuna. 

Info ukazało się na stronie Polskiego Stowarzyszenia TRE – http://tre-pomagamy.pl/uwolnij-stres-tre-dla-nauczycieli-tre-dla-uczniow/

2. Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE

Polskie Stowarzyszenie TRE® miało okazję zaprezentować Projekt pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnikami Seminarium byli Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski.

Warsztat (wykład plus ćwiczenia TRE®) odbył się w połowie grudnia 2018 roku i zaplanowany był dla 15 osób, ale cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że ostatecznie zgłosiło się, aż 26 osób. Nawet zabrakło mat, ale to nie przeszkadzało uczestnikom ćwiczyć na kocach.

Warsztat wprowadzający ćwiczenia TRE® został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a po warsztacie pojawiły się pytania o kontynuację ćwiczeń TRE® oraz możliwości zastosowania metody wśród uczniów w swoich placówkach.

Na koniec uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do współpracy i wsparcia Projektu „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”, tak by Projekt był kontynuowany i rozpowszechniany w całej Polsce. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość zaprezentowania metody TRE® w środowisku, które może wiele zyskać na jej wprowadzeniu i stosowaniu, o czym jesteśmy głęboko przekonani.